Disclaimer

Alles op deze website, www.karenboon.nl, zoals fotomateriaal, teksten, beelden en geluiden zijn het eigendom van Karen Boon-Hoogland. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van onze site en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.karenboon.nl te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Techniek en database 
CleverInsert
www.cleverinsert.com

Fotografie
Harold Peirera
@haroldpereiraphotography
eigendom van creator

Karen Boon-Hoogland

Grafisch ontwerp 
Marije Mooij
www.my-design.nl


share: Facebook Whatsapp Mail Pinterest